Test FOB do wykrywania krwi utajonej w kale - 1 sztuka – drogeria internetowa Olmed